Vilkår for sosialhjelp

Å sette vilkår for sosialhjelp til unge har tidligere hatt mange positive virkninger, men det er usikkert om ytterligere krav har samme virkning i dag.

Øystein Hernæs har en artikkel på Stat & Styring om temaet.

-> Stat & styring 01/2020 Vilkår for sosialhjelp

Publisert 7. mai 2020 16:06 - Sist endret 7. mai 2020 17:57