Television, Cognitive Ability, and High School Completion

I forbindelse med utgivelse av papirversionen av artikkelen  Television, Cognitive Ability, and High School Completion ble Øystein Hernæs intervjuet.

-> Til You Tube intervju

Twitter

På Twitter ble denne tråden lagt ut.


Norsk sammendrag av artikkelen:

TV, kognitive evner og fullføring på videregående skole

Vi utnytter etterspørseldrevet heterogenitet i utbyggingen av kabel-tv på tvers av norske kommuner til å estimere virkninger av eksponering for kommersiell tv gjennom oppveksten. Vi finner at høyere eksponering for kommersielt fjernsyn reduserer kognitive evner og fullføring på videregående skole for gutter. Virkningene ser ut til å drives av at konsum av lett tv-underholdning fortrenger mer kognitivt stimulerende aktiviteter, som lesing. Resultatene tyder også på at virkningene er mer negative for gutter fra familier med høyt utdannede foreldre. Vi finner ingen virkninger på fullføring på videregående skole for jenter; utbredelsen av underholdning med lav utdanningsmessig verdi kan dermed ha bidratt til å øke kjønnsforskjellen i utdanning.

Publisert 27. jan. 2020 12:56 - Sist endret 27. jan. 2020 13:10