Helserelaterte ytelser og skjult arbeidsledighet – en diskusjon om mulige sammenhenger

Norge er et land med høy sysselsettingsrate og lav ledighet. Samtidig er en stor andel av befolkningen på helserelaterte ytelser.

I en artikkel i Søkelys på Arbeidslivet diskuterer Elisabeth Fevang ulike forklaringer bak den høye andelen på helserelaterte ytelser, og hvorfor denne andelen er høyere nå enn den var for noen tiår tilbake.

-> Søkelys på arbeidslivet 03/2020

Publisert 24. sep. 2020 13:40 - Sist endret 24. sep. 2020 13:40