CREEs sluttrapport

Samarbeidsprosjektet CREEs sluttrapport er blitt godkjent av Norges forskningsråd. Nedenfor følger et utdrag fra Forskningsrådets tilbakemelding.  

"Sluttrapporten til CREE gir en svært god oversikt over hva senteret har oppnådd i løpet av de siste 8 årene. Rapporten gir også innsikt i betydningen av endringene som skjedde underveis og en god analyse over de bredere effektene av senteret."

-> Final Report

-> Appendix

"

  • Tematisk har senteret dekket en rekke ulike problemstillinger som har vært svært relevant i debatten om energi og klima. Resultatene har vært brukt av partnerne og også aktører utenfor senteret, som for eksempel stortingspolitikere.
  • Resultatenes relevans, sammen med en solid innsats fra senteret, har ført til god mediedekning av forskningsresultatene.
  • Senteret har samlet, og forsterket, forskningsgrupper som har betydning for nasjonal energi- og klimapolitikk. Sentrale forskere i senteret har vært involvert i viktige nasjonale prosesser som den grønne skattekommisjonen, klimakur og modellutvikling for finansdepartementet.
  • Senteret har jobbet aktivt med å gjøre forskningen relevant for partnerne, og har oppdaget samarbeidsformer som partnerne har satt stor pris på, som for eksempel "Hotline".

Det at forskerne involvert i senteret har planer om å fortsette samarbeidet, viser betydningen av senterets strukturering. Struktureringen utvikles videre i andre prosjekter finansiert av Forskningsrådet, og danner et bra grunnlag for å søke om nye prosjekter."

Publisert 9. juni 2020 09:20 - Sist endret 9. juni 2020 09:22