Hva er egentlig formuesskatt? - Podcast

Doktorgradsstipendiat Marie Bjørneby ved NMBU Handelshøyskolen forsker på skatt.  Hun forklarer oss i denne podcasten mer om hva dette er for skatt og hvordan den påvirker samfunnet, bedriftene og de som må betale den.

Bjørneby er medforfatter på artikkelen Does the Wealth Tax Kill Jobs? som er skrevet sammen med forskerne Simen Markussen og Knut Røed på grunnlag av arbeidet med utredningen til NFD.

-> Podcast NMBU-PODDEN: 4. Hva er egentlig formuesskatt?

Fra NMBU sin webside:
https://www.nmbu.no/fakultet/hh/forskning/forskningssentre/skatteforsk/nyheter/node/41672

 

Denne høsten har SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning ved NMBU Handelshøyskolen gjort seg bemerket i samfunnsdebatten med sin rapport om formueskatt.

Rapporten som SKATTEFORSK hadde laget sammen med Frischsenteret på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet handlet om virkningen av formueskatten, med søkelys på små og mellomstore bedrifter.  Er formueskatten negativ for arbeidsplasser? Hovedresultatet fra denne analysen var tvert imot at økt formuesskatt i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i disse bedriftene.

Denne rapporten bidro til en opphetet politisk debatt med medieomtale, debatter og leserinnlegg, som innimellom bar preg av mange tunge faguttrykk.

Derfor ønsket NMBU å lage en podkast som kunne snakke mer grunnleggende om formueskatten. Hva er dette for skatt, hva er poenget med denne skatten og hvordan påvirker den samfunnet?

I podkasten deltar Marie Bjørneby fra SKATTEFORSK. Hun er doktorgradsstipendiat ved NMBU handelshøyskolen og tidligere seniorrådgiver i Finansdepartementet og er en av forfatterne bak rapporten.

Publisert 9. nov. 2020 13:34 - Sist endret 13. nov. 2020 10:59