Norway’s Wealth Tax Is Uncommon. Here’s What America Could Learn From It.

Artikkel om formueskatt omtalt i The Huffington Post

Artikkelen Does the Wealth Tax Kill Jobs? er skrevet av forskerne Marie Bjørneby (NMBU),  Simen Markussen (Frischsentert) og Knut Røed (Frischsenteret) på grunnlag av arbeidet med utredningen til NFD.

The Huffington Post 12 nov. 2020

Publisert 13. nov. 2020 10:59 - Sist endret 13. nov. 2020 10:59