Tao Zhang

Forsker
Bilde av Tao Zhang
Mobiltelefon 9767 7256

Utdannelse

  • Dr.Polit i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo, 2004,
  • Cand.oecon, Universitetet i Oslo, 1998

Forskningsinteresser

Arbeidsløshet, Arbeidsmarkedsøkonomi, Økonometri

Curriculum Vitae

 

Prosjekter

­

 Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Tittel:
1101Kompetanse, utdanning, verdiskapning
1110Ulikhet, sosial bakgrunn og institusjoner
1133Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning
1136Ny evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere og andre utsatte grupper
1143Evaluation of tax reforms 1992, labor supply effects
1151Mobilisering av arbeidstilbudet
1156Utstøting fra arbeidsmarkedet
1157Immigrants and policies
1174Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals
1175Arbeidslivet etter pensjonsreformen
1177Understanding retirement decisions
1178Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering
1181Virkninger av en aktivitetsorientert velferdspolitikk
1203Sortering, utsatte grupper og arbeidsmarkedstiltak
1306Tjenestepensjoner og mobilitet på arbeidsmarkedet
1307Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning
1310Inntektssikring
1312Forløp av arbeidsledighet
1317Analyse av registerdata om Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak
1330Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid
1331Sysselsetting blant funksjonshemmede i AKU
1336Effekter av innsatser for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden
1373Evaluering av endring i varighet av dagpenger til eldre
1374Analyse av virkninger av permitterings-regelverket
1375Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid - Del 2
1391Arbeidsmarkeds- og trygdeforskning
1422Evaluering av REFIN
1494Flyktningers sysselsetting og trygdemottak over tid
3100Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)
3171SAMFUNN: Norms, green agents and environmental policy

Utvalgte publikasjoner

­

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nyborg, Karine and Tao ZhangIs Corporate Social Responsibility Associated with Lower Wages?2013Environmental and Resource Economics vol 55, 107-117[PDF] [DOI]
Hernæs, Erik, John Piggott, Tao Zhang and Steinar StrømOccupational pensions, tenure, and taxes2011Journal of Pension Economics and Finance Vol 10 (3), 435-456[PDF]
Gaure, Simen, Knut Røed and Tao ZhangTime and Causality: A Monte Carlo Assessment of the Timing-of-Events Approach2007Journal of Econometrics Vol 141, 1159-1195[DOI]
Røed, Knut and Zhang, TaoUnemployment duration and economic incentives - A quasi random-assignment approach 2005European Economic Review Vol. 49, 1799-1825
Røed, Knut, Zhang, TaoDoes Unemployment Compensation Affect Unemployment Duration?2003Economic Journal Vol. 113, 190-206
Røed, Knut and Zhang, TaoA Note on the Weibull Distribution and Time Aggregation Bias2002Applied Economics Letters Vol. 9, No.7, 469-472
Røed, Knut og Tao ZangWhat Hides Behind the Rate of Unemployment - Micro Evidence From Norway2000Nordic Journal of Political Economy Vol 26, No. 2 143-170[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hardoy, Ines, Knut Røed, Kristine von Simson, Tao ZhangEffekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa - en meta-analyse2017Søkelys på arbeidslivet Nr 3, 167-181[PDF] [DOI]
Zhang, TaoVirker arbeidspraksis i ordinær virksomhet etter sitt formål?2016Søkelys på arbeidslivet 33(1/2), 45-65[DOI]
Hardoy, Inés og Tao ZhangInnvandrere i arbeid: Hjelper arbeidsmarkedstiltak?2010Søkelys på arbeidslivet vol 27(4), 343-363[PDF]
Hardoy, Inés, Knut Røed, Hege Torp, Tao ZhangVirker ungdomsgarantien?2006Søkelys på arbeidslivet Vol. 23, No. 1
Vis alle publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Falch, Nina Skrove, Knut Røed, Tao ZhangVirkninger av endringer i permitteringsregelverket, delrapport 22018Nr. 2[PDF]
Zhang, TaoEffekter av arbeidspraksis i ordinær virksomhet: Multiple og sekvensielle tiltak2015Nr. 2[PDF]
Hardoy, Ines, Knut Røed og Tao ZhangAetats kvalifiserings- og opplæringstiltak - En empirisk analyse av seleksjon og virkninger2006Nr. 4[PDF]
Fevang, Elisabeth, Knut Røed, Oddbjørn Raaum og Tao ZhangUndersysselsatte i Norge: Hvem, hvorfor og hvor lenge?2004Nr. 7[PDF]
Fevang, Elisabeth, Knut Røed, Lars Westlie og Tao ZhangVeier inn i, rundt i, og ut av det norsketrygde- og sosialhjelpssystemet2004Nr. 6[PDF]
Zhang, TaoCausality and Selection in Labour Market Transitions Dissertation for the Dr.Polit Degree2004Nr. 1[PDF]
Røed, K., H. Torp, I. Tuveng og T. ZhangHvem vil og hvem får delta?2000Nr. 4[PDF]
Vis alle publikasjoner

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Erik, John Piggott, Ola L. Vestad and Tao ZhangJob changes, wage changes, and pension portability2011Nr. 1[PDF]
Hernæs, Erik and Tao ZhangCosts and coverage of occupational pensions2006Nr. 1[PDF]
Vis alle publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://www.sv.uio.no/econ/forskning/memorandum/.

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Nyborg, Karine og Tao ZhangIs corporate social responsibility associated with lower wages?2011Nr. 1[PDF]
Hernæs, Erik, John Piggott, Tao Zhang and Steinar StrømThe Determinants of Occupational Pensions2006Nr. 1[PDF]
Gaure, Simen, Knut Røed and Tao ZhangTime and Causality: A Monte Carlo Assessment of the Timing-of-Events Approach2005Nr. 19[PDF]
Zhang, TaoIdentifying treatment effects of active labour market programmes for Norwegian adults2003Nr. 26[PDF]
Zhang, TaoA Monte Carlo study on non-parametric estimation of duration models with unobserved heterogeneity2003Nr. 25[PDF]
Raaum, Oddbjørn, Hege Torp and Tao ZhangDo individual programme effects exceed the costs? Norwegian evidence on long run effects of labour market training2002Nr. 15[PDF]
Raaum, Oddbjørn, Hege Torp and Tao ZhangBusiness cycles and the impact of labour market programmes2002Nr. 14[PDF]
Røed Knut, and Zhang, TaoThe Duration and Outcome of Unemployment Spells - The Role of Economic Incentives2002Nr. 6[PDF]
Røed, Knut og Tao ZhangA Note on the Weibull Distribution and Time Aggregation Bias2000Nr. 23[PDF]
Røed, Knut and Tao ZhangLabour Market Transitions and Economic Incentives2000Nr. 15[PDF]
Røed K. and T. ZhangUnemployment Duration in a Non-Stationary Macroeconomic Environment1999Nr. 14[PDF]
Røed, K., Zang, T.What Hides Behind the Rate of Unemployment - Micro Evidence From Norway1999Nr. 7[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hardoy, I., K. von Simson, K. Røed, T. ZhangEn komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden2016ISF Rapport nr 13[PDF]
Hernæs, Erik, John Piggott, Ola Lotherington Vestad and Tao ZhangLabour Mobility, Pension Portability and the Lack of Lock-In Effects2011Australian School of Business Research Paper No. 2011 AIPAR 01[PDF]
Hardoy, Inés, Knut Røed Hege Torp, Tao ZhangUngdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?2006ISF rapport 2006:4[PDF]
Vis alle publikasjoner
Publisert 7. des. 2013 09:05 - Sist endret 11. juli 2016 17:04