Simen Gaure

Forsker
Bilde av Simen  Gaure
Mobiltelefon 9711 7583

Utdannelse

  • Dr. scient, matematikk, 2006
  • Universitetet i Oslo Cand.scient., matematikk, 1994
  • Universitetet i Oslo Cand.mag., matematikk, 1986, Universitetet i Oslo

Forskningsinteresser

Statistiske, algebraiske og numeriske metoder. Anvendt matematikk

Curriculum Vitae

 

Prosjekter

­

 Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Tittel:Ekstern ref:
1151Mobilisering av arbeidstilbudet
1156Utstøting fra arbeidsmarkedet
1163Macroheterogeneity250617
1172Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway202513
1175Arbeidslivet etter pensjonsreformen220746
1178Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering236992
1181Virkninger av en aktivitetsorientert velferdspolitikk185201
1391Arbeidsmarkeds- og trygdeforskning
3143Investment in clean energy technologies under uncertainty
3148Uncertainties in the European Energy Market: Modelling Approaches and policy issues228810
3172Managing Thresholds and Uncertainty in Resource Economics196199
3181Forbedret internasjonalt samarbeid om utslippskutt193703
3182Managing Risk in Climate Change - A Dynamic Perspective193719
3642Driving towards the low-emission society267942
4134Disentangling absence patterns227103
4143Verdier, oppfatninger og virkemidler i rusmiddelpolitikken240235
6513Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capital201336

Utvalgte publikasjoner

­

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gaure, Simen, Rolf GolombekTRUE OR NOT TRUE: IS CO2 FREE ELECTRICITY GENERATION POSSIBLE2022Energy Forthcoming
Golombek, Rolf, Simen Gaure, Sverre A.C. Kittelsen, Lin Ma, Rinn Roar Aune, Mads GreakerPromoting CCS in Europe: A case for green strategic trade policy?2022Energy Journal Vol 43(6)[DOI]
Gaure, SimenCorrelation bias correction in two-way fixed-effects linear regression2014Stat 3: 379-390[PDF] [DOI]
Biørn, Erik, Simen Gaure, Simen Markussen and Knut RøedThe Rise in Absenteeism: Disentangling the Impacts of Cohort, Age and Time2013Journal of Population Economics Vol 26(4), 1585-1608[PDF]
Gaure, Simenlfe: Fitting Linear Models with Multiple Factors with Many Levels2013The R Journal 5(2):104-117[PDF]
Gaure, SimenOLS with multiple high dimensional category variables2013Computational Statistics and Data Analysis Vol 66, 8-18[PDF] [DOI]
Gaure, Simen, Knut Røed and Lars WestlieJob Search Incentives and Job Match Quality2012Labour Economics Vol 19, 438-450[PDF] [DOI]
Markussen, S., K. Røed, O. Røgeberg and S. GaureThe Anatomy of Absenteeism2011Journal of Health Economics Vol 30(2), 277-292[DOI]
Vis alle publikasjoner

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gaure, SimenA Faster Algorithm for Computing the Conditional Logit Likelihood2012Nr. 2[PDF]
Gaure, SimenDummy-encoding Inherently Collinear Variables2012Nr. 1[PDF]
Vis alle publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gaure, SimenPractical correlation bias correction in two-way fixed effects linear regression2014Nr. 21[PDF]
Gaure, SimenOLS with Multiple High Dimensional Category Dummies2010Nr. 14[PDF]
Vis alle publikasjoner

CREE skrifter

CREE er Oslo Centr for Environmentally friendly Energy, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på https://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gaure, Simen, Rolf GolombekTrue or not true: Carbon-free electricity generation is possible2019Nr. 11[PDF]
Golombek, Rolf, Mads Greaker, Simen Gaure, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar RosendahPromoting CCS in Europe: A case for green strategic trade policy?2016Nr. 5[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Biørn, Erik, Simen Gaure, Simen Markussen and Knut RøedThe Rise in Absenteeism: Disentangling the Impacts of Cohort, Age and Time2010IZA DP No. 5091[PDF]
Gaure, S., K. Røed og L. WestlieThe Impact of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality2008IZA Discussion Paper No. 3802
Vis alle publikasjoner
Publisert 5. des. 2013 23:42 - Sist endret 29. juli 2019 16:22