Rolf Golombek

Seniorforsker/Senterleder CREE
Bilde av Rolf Golombek
Mobiltelefon 9504 5696

Utdannelse

  • Dr.Polit. i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo, 1990
  • Cand oecon, Universitetet i Oslo, 1984

Forskningsinteresser

Miljøøkonomi, Energiøkonomi, Anvendt spillteori

Curriculum Vitae

 

Prosjekter

­

 Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Tittel:Ekstern ref:
1182Europa i endring227072
1363Nasjonalt senter for bolig- og velferdsforskning
1370Tilpasning til varig høy arbeidsinnvandring på det norske arbeidsmarkedetASD 1214 Opsahl
1670Disadvantaged in the housing market: Effects of public interventions258923
1776Overordnet evaluering av effekter av arbeidsmarkedstiltakDep. ref. 22/1736-5
2441Markedssimuleringer
3100Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)209698
3101Internasjonale miljøavtaler
3102Frivillige avtaler og strategisk adferd
3103Miljøvirkninger av norsk eksport av gass og gasskraft
3110Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier
3112Klimaavtaler og teknologisk utvikling
3115International Climate policies and induced technological change
3143Investment in clean energy technologies under uncertainty
3144Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation
3146Subsidizing R&D and installment of carbon abatement in open economics
3147Impacts of climate mitigation and energy policies on the electricity sector (ICEPS)
3148Uncertainties in the European Energy Market: Modelling Approaches and policy issues228810
3149Security of supply in a green power market - The challenges and opportunities of intermittent power243626
3151Liberalisering av de europeiske gass- og kraftmarkedene
3153CELECT - Climate change impacts in the Electricity Sector
3162Petroleum industry research in economics and economic management184739
3163Export of Natural Gas from Russia217329
3164Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a whole233687
3171SAMFUNN: Norms, green agents and environmental policy183593
3174Developing value chains for CO2 storage and blue hydrogen in Europe (DEVICE)324892
3181Forbedret internasjonalt samarbeid om utslippskutt193703
3185Sustainable transformation to sustainability268174
3186PLATON295789
3192Forskningskampanjen 2012 - CREE207022
3193Veien mot lavutslippssamfunnet: modellering av energimarkedene - SØKNADSMIDLER243850
3221Economic iNsTRuments to Achieve Climate Targets in Europe - ENTRACTE (CREE)
3301Internasjonal konferanse om miljø-økonomi (EAERE)
3303En drøfting av egenskaper ved ulike tildelingsformer for klimagasskvoter
3304Bransjeeffekter av klimakvoter
3341Optimale strategier i et to-kvotesystem
3351Kapasitetsproblemer i kraftsektoren
3352Utnyttelse av vannkraftmagasiner
3353Pliktige elsertifikater
3381Allokeringsregler
3403Virkemidler som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi
3641Electrification of transport: Challenges, mechanisms and solutions5578- ELECTRANS C. Hagem
3901Modellering av energisystemer - søknadsmidler
4481Evaluering av tilskuddsordningen for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne
6511Entreprenørskap, nyetableringer og FoU
6512R&D, Industry Dynamics and Public Policy
6513Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capital201336

Utvalgte publikasjoner

­

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gaure, Simen, Rolf GolombekTRUE OR NOT TRUE: IS CO2 FREE ELECTRICITY GENERATION POSSIBLE2022Energy Forthcoming
Golombek, Rolf, Simen Gaure, Sverre A.C. Kittelsen, Lin Ma, Rinn Roar Aune, Mads GreakerPromoting CCS in Europe: A case for green strategic trade policy?2022Energy Journal Vol 43(6)[DOI]
Golombek, Rolf, Arne Lind, Hans-Kristian Ringkjøb, Pernille SeljomThe role of transmission and energy storage in European decarbonization towards 2050 Energy2022Energy Vol 239, part C, 122159[PDF] [DOI]
Aune, F.R. and R. GolombekAre carbon prices redundant in the 2030 EU climate and energy policy package?2021The Energy Journal 42(3), 225-264[PDF] [DOI]
Golombek, RolfThe role of transmission and energy storage in European decarbonization towards 2050 Energy2021Energy
Golombek, Rolf, Mads Greaker, Michael HoelShould environmental R&D be prioritized?2020Resource and Energy Economics vol 60, May, 101132[PDF] [DOI]
Greaker, M, R. Golombek, M. HoelGlobal impact of national climate policy in the Nordic countries2019Nordic Economic Policy Review 157-202[PDF] [DOI]
Golombek, Rolf, Arvid RaknerudExit dynamics of start-up firms: Structural estimation using indirect inference2018Journal of Econometrics 205(1), 204-225[PDF] [DOI]
Golombek, Rolf, Alfonso A. Irarrazabal, Lin MaOPEC’s market power: An Empirical Dominant Firm Model for the Oil Market2018Energy Economics 70, 98-115[PDF] [DOI]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Arild Moe, Knut Einar Rosendahl and Hilde Hallre Le TissierThe future of Russian gas exports2017Economics of Energy & Environmental Policy Vol 6(2)[PDF] [DOI]
Brekke, K.A., R. Golombek, M. Kaut, S.A.C. Kittelsen, S.W. WallaceStochastic energy market equilibrium modeling with multiple agents2017Energy Vol 134, 984-990[PDF] [DOI]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Arild Moe, Knut Einar Rosendahl and Hilde Hallre Le TissierLiberalizing Russian Gas Markets - An Economic Analysis2015Energy Journal Vol 36 - Adelman Sepcial Issue, 63-97[PDF] [DOI]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar RosendahlPrice and welfare effects of emission quota allocation2013Energy Economics Vol 36, 568-580[PDF] [DOI]
Golombek Rolf, Kjell Arne Brekke and Sverre A.C. KittelsenIs electricity more important than natural gas? Partial liberalizations of the Western European energy markets2013Economic Modelling Vol 35, 99-111[PDF] [DOI]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen and Ingjerd HaddelandClimate change: impacts on electricity markets in Western Europe2012Climatic change 113, 357-370[PDF] [DOI]
Golombek, R. og M. HoelInternational Cooperation on Climate-friendly Technologies2011Environmental and Resource Economics Vol 49(4), 473-490[PDF]
Golombek, Rolf, Mads Greaker, Sverre A.C. Kittelsen, Ole Røgeberg and Finn Roar AuneCarbon Capture and Storage Technologies in the European Power Market2011Energy Journal Vol. 32, No. 3, 209-238[PDF] [DOI]
Golombek, Rolf, Mads Greaker og Michael HoelCarbon Taxes and Innovation without Commitment2010The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy 10(1), article 32[PDF]
Golombek, R. og M. HoelEndogenous technology and tradable emission quotas2008Resource and Energy Economics 30, 2, 197-208[DOI]
Golombek, R. and M. HoelSecond Best Climate Agreements and Technology Policy2006Advances in Economic Analysis & Policy Vol. 6, Issue 1
Golombek, R. and M. HoelClimate Policy under Technology Spillovers2005Environmental and Resource Economics Vol. 31, no. 2, 201-227[PDF]
Golombek, Rolf and Michael HoelUnilateral Emission Reductions and Cross-Country Technology Spillovers2004Advances in Economic Analysis & Policy vol 4, no. 2, article 3
Aune, F.R.; Golombek, R.; Kittelsen, S.A.C.Does Increased Extraction of Natural Gas Reduce Carbon Emissions?2004Environmental and Resource Economics Volume: 29, Issue: 4, Pages: 379-400[DOI]
Aune, F.R.; Golombek, R.; Kittelsen, S.A.C.; Rosendahl, K.E.Liberalizing the energy markets of Western Europe ? a computable equilibrium model approach2004Applied Economics Volume: 36, Issue: 19, Pages: 2137-2149
Vis alle publikasjoner

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen og Knut Einar RosendahlKlimavirkninger av norsk gasskraftproduksjon2001i Røvik, A.Ø. (red): Energi og miljø ved et tidsskille - samfunnsfaglige perspektiver fra forskningsprogrammet SAMRAM.[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, R., M. Greaker og S. KverndokkHva er framtiden for CCS?2019Samfunnsøkonomen 5, 54-65[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Arild Moe, Knut Einar Rosendahl og Hilde Hallre Le TissierEksport av russisk gass til Europa2016Samfunnsøkonomen nr 1[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Hilde Hallre Le Tissier, Stefan Jaehnert, Steve Völler, Ove WolfgangVirkninger av Eus klimapolitikk for 20302015Samfunnsøkonomen vol 129(3), 34-46[PDF]
Berglann, H., R. Golombek, K. RøedKvinner og etreprenørskap. Svar til Liv Anne Støren2013Søkelys på arbeidslivet 30(4), 390-91
Berglann, Helge, Rolf Golombek og Knut RøedEntreprenørskap i Norge - mest for menn?2013Søkelys på arbeidslivet nr 1-2, 3-21[PDF]
Brekke, K.A., R. Golombek, M. Kaut, S.A.C. Kittelsen og S.W. WallaceModellering av usikkerhet i numeriske likevektsmodeller med stokastisk scenariometode2013Samfunnsøkonomen Nr. 2, 16-26[PDF]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen og Knut Einar RosendahlTildeling av klimakvoter i Europa2012Samfunnsøkonomen nr 2, 30, 30-37
Golombek, Rolf., Sverre .A.C. Kittelsen, Ole Løfsnæs og Arndt von SchemdeHvordan påvirkes kraftsektoren av klimaendringer?2011Samfunnsøkonomen nr 3, 55-62
Golombek, R., M. Hoel og S. KverndokkSubsidiering av fornybar energi i klimapolitikken2003Økonomisk forum 9: 22-24
Aune, F.R., R. Golombek, S.A.C. Kittelsen, and K.E. RosendahlFriere energimarkeder i vest-europa2002Økonomiske analyser (5), 15-21[PDF]
Vis alle publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, Rolf og Jo Thori LindEvaluering av tilskuddsordningen for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne2006Nr. 3[PDF]
Golombek, Rolf, Cathrine Hagem og Michael HoelOptimale strategier i et to-kvotesystem2006Nr. 2[PDF]
Hoel, Michael og Rolf GolombekPliktige elsertifikater2005Nr. 1[PDF]
Førsund, Finn R., Rolf Golombek, Michael Hoel og Sverre A.C. KittelsenUtnyttelse av vannkraftmagasiner2003Nr. 4[PDF]
Dønnum, Helge, Rolf Golombek, Pål Føyn Jespersen og Snorre KverndokkLangsiktige samfunnsøkonomiske konsekvenser av kapasitetsproblemer i dekningen av kraftetterspørselen2002Nr. 7[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen, Knut Einar RosendahlMiljøvirkninger av norsk eksport av gass og gasskraft2001Nr. 2[PDF]
Golombek, Rolf, Arent Greve og Ken HarrisMiljøreguleringer av norsk treforedlingsindustri2000Nr. 8[PDF]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen og Ove WolfgangDeregulering av det vest-europeiske gassmarkedet - korttidseffekter2000Nr. 5[PDF]
Aune, F.R., R. Golombek, K.E. Rosendahl og S.A.C. KittelsenNorge i et liberalisert europeisk energimarked2000Nr. 3[PDF]
Golombek, R., A. RaknerudBedriftsnedleggelse og klimakvoter i norsk industri1999Nr. 4[PDF]
Golombek, R., M. Hoel, S. Kverndokk, O. WolfgangEgenskaper ved tildelingsformer for nasjonale klimagasskvoter1999Nr. 2[PDF]
Vis alle publikasjoner

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Aune, Finn Roar, Kjell Arne Brekke, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen, Knut Einar RosendahlLIBEMOD 2000 - LIBEralisation MODel for the European Energy Markets: A Technical Description2008Nr. 1[PDF]
Vis alle publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, Rolf, Alfonso A. Irarrazabal, Lin MaOPEC’s market power: An Empirical Dominant Firm Model for the Oil Market2015Nr. 21[PDF]
Golombek, Rolf, Mads Greaker and Michael HoelClimate Policy without Commitment2010Nr. 2[PDF]
Brekke, Kjell Arne, Rolf Golombek and Sverre A. C. KittelsenIs electricity more important than natural gas? Partial liberalization of the Western European energy markets2008Nr. 1[PDF]
Golombek, Rolf and Michael HoelClimate agreements: emission quotas versus technology policies2006Nr. 21[PDF]
Golombek, Rolf and Michael HoelEndogenous technology and tradable emission quotas2006Nr. 3[PDF]
Golombek, Rolf and Michael HoelThe Kyoto agreement and Technology Spillovers2005Nr. 5[PDF]
Golombek, Rolf and Michael HoelUnilateral emission reductions when there are cross -country technology spillovers2004Nr. 17[PDF]
Golombek, Rolf and Michael HoelClimate Agreements and Technology Policy2004Nr. 11[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek and Sverre A. C. KittelsenDoes Increased Extraction of Natural Gas Reduce Carbon Emissions?2003Nr. 34[PDF]
Golombek, Rolf and Michael HoelClimate Policy under Technology Spillovers2003Nr. 22[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A. C. Kittelsen and Knut Einar RosendahlLiberalising the Energy Markets of Western Europe - A Computable Equilibrium Model Approach2001Nr. 14[PDF] [DOI]
Golombek, Rolf and Espen R. MoenDo Voluntary Agreements Lead to Cost Efficiency?1999Nr. 24
Vis alle publikasjoner

CREE skrifter

CREE er Oslo Centr for Environmentally friendly Energy, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Statistisk sentralbyrå. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på https://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gaure, Simen, Rolf GolombekTrue or not true: Carbon-free electricity generation is possible2019Nr. 11[PDF]
Aune, F.R. and R. GolombekCarbon prices are redundant in the 2030 EU climate and energy policy package2018Nr. 10[PDF]
Golombek, Rolf, Mads Greaker, Simen Gaure, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar RosendahPromoting CCS in Europe: A case for green strategic trade policy?2016Nr. 5[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Arild Moe, Knut Einar Rosendahl og Hilde Hallre Le TissierEksport av russisk gass til Europa2016Nr. 2[PDF]
Golombek, Rolf, Mads Greaker and Michael HoelInnovation prizes for environmental R&D2015Nr. 19[PDF]
Golombek, Rolf, Mads Greaker og Snorre KverndokkVirkemidler som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi2015Nr. 13[PDF]
Aune, Finn Roar, Ann Christin Bøeng, Snorre Kverndokk, Lars Lindholt and Knut Einar RosendahlFuel efficiency improvements - feedback mechanisms and distributional effects in the oil market2015Nr. 11[PDF]
Aune, Finn Aune, Rolf Golombek and Hilde Hallre Le TissierPhasing out nuclear power in Europe2015Nr. 5[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Hilde Hallre Le Tissier, Stefan Jaehnert, Steve Völler, Ove WolfgangMot et grønnere Europa: Virkninger av EUs klimapolitikk for 20302015Nr. 1[PDF]
Brekke, Kjell Arne, Rolf Golombek, Michal Kaut, Sverre A.C. Kittelsen and Stein WallaceThe Impact of Uncertainty on the European Energy Market: The scenario aggregation method2013Nr. 4[PDF]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar RosendahlPrice and welfare effects of emission quota allocation2011Nr. 4[PDF]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen and Ingjerd HaddelandWetter and Wilder: Impacts on the electricity industry in Western Europe of climate change2011Nr. 3[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Golombek, Rolf, Greaker, Mads, Kverndokk, Snorre, Ma, LinThe Transition to Carbon Capture and Storage Technologies2021CESifo Working Paper No. 9047[PDF]
Aune, Finn Roar and Rolf GolombekCarbon Prices are Redundant in the 2030 EU Climate and Energy Policy Package2018CESifo Working Paper no. 7364[PDF]
Golombek, Rolf, Finn Roar Aune, Hilde Hallre Le TissierPhasing Out Nuclear Power in Europe2016[PDF]
Aune, F.R., R. Golombek, H. HallrePhasing out Nuclear Power in Europe2015CESifo Working Paper 5403[PDF]
Aune, F.R., R. Golombek, H. Hallre, A. Moe, K.E. RosendahlLiberalizing Russian Gas Markets - An Economic Analysis2015CESifo Working Paper 5387[PDF]
Golombek, R., A. RaknerudExit Dynamics of Start-up Firms: Does Profit Matter?2015CESifo Working Paper 5172.[PDF]
Golombek, R., M. Greaker, S. KverndokkVirkemidler som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi2015Elektronisk vedlegg 3 til NOU 2015:15 Sett pris på miljøet
Golombek, R., Irarrazabal, A.A., L. MaOPEC’s market power: An empirical dominant firm model for the oil market2014Working Paper no 3/14, Norges Bank Research[PDF]
Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar RosendahlPrice and welfare effects of emission quota allocation2011Discussion Papers No. 661, Statistics Norway[PDF]
Golombek, R. og M. HoelInternational Cooperation on Climate-Friendly Technologies2009CESifo Working Paper No. 2677[PDF]
Golombek, R., Greaker, M., Kittelsen, S.A.C., Røgeberg, O. og F.R. AuneCarbon capture and storage technologies in the European power market2009Discussion Papers No. 603, Statistics Norway[PDF]
Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Sverre A.C. Kittelsen and Knut Einar RosendahlLiberalizing European Energy Markets. An Economic Analysis2008Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar[PDF] [DOI]
Golombek, Rolf and Michael HoelClimate Agreements and Technology Policy2004Nota di Lavaro 90:2004, FEEM[PDF]
Vis alle publikasjoner
Publisert 5. des. 2013 23:45 - Sist endret 11. juli 2016 17:02