Øystein M. Hernæs

Forsker
Bilde av Øystein M. Hernæs
Mobiltelefon 93652406
Brukernavn

Egen webside

https://sites.google.com/site/oeysteinmhernaes/

Curriculum Vitae

 

Prosjekter

­  Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Tittel:Ekstern ref:
1149Oslo Fiscal Studies - a Centre for Public Economics219616
1172Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway202513
1191Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient280350/GE
1339Kompensasjonsgrader
1363Nasjonalt senter for bolig- og velferdsforskning
1371Kompensasjonsgrader for innvandrerbefolkningenASD1638
1379Analyse av resultater for oppfølgingstiltakASD nr 18/1741
1421Vilkår for sosialhjelpNAV 16/2314
1422Evaluering av REFIN
1423Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 årISF: 10278 NAV:17-4667
1495Økonomiske insentiver i introduksjonsprogrammet
1670Disadvantaged in the housing market: Effects of public interventions258923
1773Effektanalyse av regelendring for AAPA137162 - SAK 18/3634
1774Forsterket innsats for langtidsledigeMAB2821/K40282
1776Overordnet evaluering av effekter av arbeidsmarkedstiltakDep. ref. 22/1736-5
1777Pensjonssystemet og et langt arbeidslivSak 22/1932
3149Security of supply in a green power market - The challenges and opportunities of intermittent power243626
3501Smarte målere, smarte forbrukere
4116Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The Elderly256570
4117Virkninger av barnevern288813
4821Barn, unge og familier i barnevernet- En longitudinell registerstudie2018/51758-24 Arkivkode 040.3.

Utvalgte publikasjoner

­

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Øystein, Simen Markussen, Snorre Kverndokk, Henning ØienKun etter behov? Tilgangen til pleie- og omsorgstjenester og betydningen av helse, familiesituasjon og sosioøkonomisk status2022Tidsskrift for omsorgsforskning Forthcoming
Geys, Benny and Øystein M. HernæsParty Leaders and Voter Responses to Political Terrorism2020Public Choice Online[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein M.Distributional Effects of Welfare Reform for Young Adults: An Unconditional Quantile Regression Approach2020Labour Economics Vol 65, August, 101818[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Øystein Hernaes, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut RøedWelfare Activation and Youth Crime2019The Review of Economics and Statistics 101(4): 561-574.[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein M.Young adults and the (non-)formation of voting habits - Evidence from Norwegian first-time eligible citizens2019Scandinavian Political Studies Vol 42(2), 151-164[DOI]
Hernæs, Øystein M.Going through Hell: Increased Work Effort in the Aftermath of Terrorism in Norway2019The Scandinavian Journal of Economics [PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein M., Simen Markussen, Knut RøedTelevision, Cognitive Ability, and High School Completion2019The Journal of Human Resources vol 54(2), 371-400[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein M.Activation against absenteeism - Evidence from a sickness insurance reform in Norway2018Journal of Health Economics vol 62, 60-68[PDF] [DOI]
Ellingsen, Sebastian, Øystein M. HernæsThe Impact of Commercial Television on Turnout and Public Policy: Evidence from Norwegian Local Politics2018Journal of Public Economics vol 159, 1-15[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen and Knut RøedCan Welfare Conditionality Combat High School Dropout?2017Labour Economics [PDF] [DOI]
Vis alle publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Øystein M.Kriser rammer sosialt skjevt2020Stat & Styring vol 30(2)[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedØkende inntektssegregering i norske byregioner2020Tidsskrift for boligforskning Temanummer "Storbyen for alle" Vol 3(2), 111-129[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein M.Hvordan påvirker økt bruk av vilkår for sosialhjelp sysselsetting og lønnsfordeling?2018Søkelys på arbeidslivet Vol 35(1/2), 4-22[PDF] [DOI]
Vis alle publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Drange, Nina, Øystein M. Hernæs, Simen Markussen, Inger Oterholm, Oddbjørn Raaum, Tor SlettebøRapport Delprosjekt 1: Beskrivende analyser – barn og familier i barnevernet2021Nr. 4[PDF]
Drange, Nina og Øystein M. HernæsKvantitativ beskrivelse av institusjonspopulasjonen2020Nr. 3[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedKompensasjonsgrader i inntektssikringssystemet for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet2016Nr. 1[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Øystein M.Lite virkning av vilkår om aktivitet til unge sosialhjelpsmottakere2021Stat & Styring Vol 30(2)[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein M., Henning ØienStor ståhei for liten margin2021Stat & Styring Kronikk[PDF]
Hernæs, Øystein M.Virkninger av rusreform2021Stat & Styring Vol 30(3), s 32-35[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein M.Vilkår for sosialhjelp virker2019Kronikk[PDF]
Hernæs, Øystein M.Lavere sykefravær i Utøya-berørte kommuner2019Kronikk[PDF]
Bratsberg, Bernt, Øystein Hernaes, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut RøedWelfare Activation and Youth Crime2018IZA DP No. 11719[PDF]
Hernæs, Øystein M.Distributional Effects of Welfare Reform for Young Adults: An Unconditional Quantile Regression Approach2018IZA DP No. 11340[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedTelevision, Cognitive Ability, and High School Completion2016IZA Discussion paper no 9645[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedCan Welfare Conditionality Combat High School Dropout?2016IZA Discussion paper no 9644[PDF]
Vis alle publikasjoner
Publisert 24. feb. 2014 09:58 - Sist endret 18. mai 2020 11:49