Erik Hernæs

Seniorforsker
Bilde av Erik Hernæs
Mobiltelefon 9113 2437

Utdannelse

Cand.oecon, Universitetet i Oslo, 1972.

Forskningsinteresser

Utdanningsprognoser, Avkastning av utdanning, Arbeidsløshet, Pensjonsøkonomi

Curriculum Vitae

 

Prosjekter

­

 Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Tittel:
1101Kompetanse, utdanning, verdiskapning
1110Ulikhet, sosial bakgrunn og institusjoner
1132Yrkesaktivitet blant eldre og finansiering av pensjonssystemet
1133Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning
1134En levedyktig velferdsstat
1172Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway
1175Arbeidslivet etter pensjonsreformen
1177Understanding retirement decisions
1202Pensjonsordninger, yrkesaktivitet og pensjoneringsadferd
1221The Ageing Population
1306Tjenestepensjoner og mobilitet på arbeidsmarkedet
1307Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning
1310Inntektssikring
1312Forløp av arbeidsledighet
1319Inntektsfordeling og pensjon
1330Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid
1343Sysselsettingseffekter mv. av pensjonsreformen
1372Mobilitetshindringer i pensjonsordningene
1375Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid - Del 2
1391Arbeidsmarkeds- og trygdeforskning
1673Inequality and social sustainability of the Norwegian

Utvalgte publikasjoner

­

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brinch, C.N., E. Hernæs, Z. JiaSalience and Social Security Benefits2017Journal of Labor Economics Vol 35(1)[PDF] [DOI]
Pettersen, Ingvild, Erik Hernæs, Finn SkårderudPursuit of performance excellence: a population study of Norwegian adolescent female cross-country skiers and biathletes with disordered eating2016[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Knut RøedPension reform and labor supply2016Journal of Public Economics Vol 142, 39-55.[PDF] [DOI]
Hernæs, Erik and Zhiyang JiaEarning Distribution and Labour Supply after a Retirement Earnings Test Reform2013Oxford Bulletin of Economics & Statistics Online[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Ola VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2013Journal of Health Economics Vol 32(3),586-598[PDF] [DOI]
Colombino, Ugo, Erik Hernæs, Marilena Locatelli and Steinar StrømPension reforms, liquidity constraints and labour supply responses2011Journal of Pension Economics and Finance 10(1), 53-74[PDF]
Hernæs, Erik, John Piggott, Tao Zhang and Steinar StrømOccupational pensions, tenure, and taxes2011Journal of Pension Economics and Finance Vol 10 (3), 435-456[PDF]
Hernæs, ErikFewer in Number but Harder to Employ: Incidence and Duration of Unemployment in an Economic Upswing2001Scandinavian Journal of Economics Vol 103, no 4
Hernæs, Erik, Marte Sollie and Steinar StrømEarly Retirement and Economic Incentives2000Scandinavian Journal of Economics Vol 102, no. 3
Hernæs, E., Strøm, S.Heterogeneity and Unemployment Duration1996Labour 10 (2), pp 269-296
Vis alle publikasjoner

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, Erik, Zhiyang Jia and Steinar StrømRetirement in non-cooperative and cooperative families2007in K. Hamada and H. Kato (eds.) "Ageing and the Labor Market in Japan", Edward Elgar Publishing
Haugen, F., E. Hernæs and S. StrømPension systems and labor force participation in the Nordic countries2002in Social Security Reform in Advanced Countries, eds T. Ihori and T. Taxhibanaki, Routledge
Bjørn, N. H., Hernæs, E.Youth Wages and Education in Denmark and Norway1996in Bjørn, N.H., Eriksson, T., and Wadensjø, E.:"From School to Work in the Nordic Countries", North-Holland.
Elias, D. P. B., Hernæs, E., Baker, M.Vocational Education and Training in Britain and Norway1994in Lynch, L. (ed): "Training and the Private Sector" NBER Comparative Labour Market Series, The University of Chicago Press.
Førsund, F.R., Hernæs, E.Ferry transport in Norway1994in Charnes, A., Cooper W. W., Lewin, A. Y. and Seiford L. M. (eds): "Data Envelopment Analysis: Theory, Metholodology and Applications", Kluwer Academic Publishers.
Goldstein, H., Hernæs, E., Raaum, O., Torp, H.The first Norwegian experiment1993in Jensen, K (ed): "Measuring Labour Masket Measures", Proceedings from the Danish Presidency confernce: Effects and measuring effects of Labour Market Policy initiations, Kolding, Danmark.
Vis alle publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, ErikKommentar til Pensjonskommisjonens innstilling2004Tidsskrift for Velferdsforskning vol. 7, nr 2, 108-111[PDF]
Hernæs, Erik og Steinar StrømØkonomiske betingelser og førtidspensjonering1998Søkelys på arbeidslivet vol 15, 157-160
Hernæs, Erik og Steinar StrømTilbake til jobb1994Søkelys på arbeidslivet vol 11, nr 2, 109-112
Vis alle publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, ErikPensjonsordninger og mobilitet2017Nr. 2[PDF]
Hernæs, ErikYrkesaktivitet og pensjonsuttak etter pensjonsreformen2017Nr. 1[PDF]
Hernæs, ErikSluttrapport fra strategisk instituttprogram om pensjonsforskning 2007-20122013Nr. 2[PDF]
Hernæs, Erik og Fedor IskhakovEffekter på arbeidstilbudet av pensjonsreformen2009Nr. 3[PDF]
Hernæs, Erik, Knut Røed og Steinar StrømYrkesdeltakelse, pensjoneringsatferd og økonomiske insentiver2002Nr. 4[PDF]
Vis alle publikasjoner

Frisch Arbeidsnotat

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, ErikPension systems and labour supply - review of the recent economic literature2013Nr. 1[PDF]
Hernæs, Erik, John Piggott, Ola L. Vestad and Tao ZhangJob changes, wage changes, and pension portability2011Nr. 1[PDF]
Hernæs, Erik and Zhiyang JiaAn evaluation of the labour market response of eliminating the retirement earnings test rule2007Nr. 1[PDF]
Hernæs, Erik and Tao ZhangCosts and coverage of occupational pensions2006Nr. 1[PDF]
Hernæs, Erik and Steinar StrømEmpirical Specification of the Model in “Early Retirement and Economic Incentives”2000Nr. 1[PDF]
Vis alle publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://www.sv.uio.no/econ/forskning/memorandum/.

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Brinch, Christian N., Erik Hernæs and Zhiyang JiaSalience and Social Security Benefits2015Nr. 13[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott and Ola L. VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2012Nr. 19[PDF]
Hernæs, Erik and Zhiyang JiaEarning Distribution and Labour Supply after a Retirement Earnings Test Reform2012Nr. 1[PDF]
Hernæs, Erik and Jia ZhiyangLabour Supply Response of a Retirement Earnings Test Reform2009Nr. 25[PDF]
Colombino, U., Hernæs, E., Locatelli, M. and S.StrømTowards an Actuarially Fair Pension2009Nr. 9[PDF]
Hernæs, Erik and Weizhen ZhuPension Entitlements and Wealth Accumulation2007Nr. 12[PDF]
Hernæs, Erik, Fedor Iskhakov and Steinar StrømEarly Retirement and Company Characteristics2006Nr. 16[PDF]
Hernæs, Erik, Zhiyang, Jia and Steinar StrømRetirement in Non-Cooperative and Cooperative Families2006Nr. 15[PDF]
Hernæs, Erik, John Piggott, Tao Zhang and Steinar StrømThe Determinants of Occupational Pensions2006Nr. 1[PDF]
Colombino, Ugo, Erik Hernæs, Zhyiang Jia and Steinar StrømRetirement in Italy and Norway2003Nr. 10[PDF]
Brinch, Christian, Erik Hernæs and Steinar StrømLabour Supply Effects of an Early Retirement Programme2001Nr. 33[PDF]
Hernæs, Erik and Steinar StrømFamily Labour Supply when the Husband is Eligible for Early Retirement2000Nr. 13[PDF]
Hernæs, E.Fewer in Number but Harder to Employ: Incidence and Duration of Unemployment in an Economic Upswing1999Nr. 18[PDF]
Hernæs, E., M. Sollie, S. StrømEarly Retirement and Economic Incentives1999Nr. 17[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Hernæs, E., S. Markussen, J. Piggott and K. RøedPension Reform and Labor Supply: Flexibility vs. Prescription2015IZA Discussion paper no 8812[PDF]
Brinch, Christian N., Erik Hernæs and Zhiyang JiaLabor supply on the eve of retirement. Disparate effects of immediate and postponed rewards to working2012Discussion Papers 698 - Statistics Norway[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Ola VestadDoes Retirement Age Impact Mortality?2012Cepar working paper 2012/18[PDF]
Hernæs, Erik, John Piggott, Ola Lotherington Vestad and Tao ZhangLabour Mobility, Pension Portability and the Lack of Lock-In Effects2011Australian School of Business Research Paper No. 2011 AIPAR 01[PDF]
Hernæs, Erik, Zhiyang Jia and Steinar StrømRetirement in non-cooperative and cooperative families2001CESifo Working Paper No. 476[PDF]
Hernæs, Erik and Steinar StrømFamily Labour Supply when the Husband is Eligible for Early Retirement2000ICER working paper series no 4[PDF]
Hernæs, Erik, Marte Sollie og Steinar StrømVirkninger på arbeidstilbud i yrkesaktive år av alternative pensjonsopplegg1998Rapport 48/98 fra SNF
Erlandsen, Espen, Finn R. Førsund, Erik Hernæs og Siri B. WaalenEffektivitet, kvalitet og organisering av pleie- og omsorgssektoren i norske kommuner1997SNF-rapport 91/97
Hernæs, Erik og Marte SollieBefolkningens arbeidsmarkedstilknytning 1989-921997Rapport 2/97 fra SNF
Hernæs, Erik, Marte Sollie og Steinar StrømØkonomiske betingelser og pensjonsbeslutning1997Rapport 37/97 fra SNF
Hernæs, Erik og Steinar StrømArbeidsledighet og jobb 1989-19921995Rapport 37/95 fra SNF
Hernæs, Erik og Steinar StrømFra ledighet til jobb1994Arbeidsnotat 28/94 fra SNF
Andreassen, Jan, Finn R. Førsund, Erik HernæsProduktivitet i statlig sektor1989Rapport nr 14 Senter for anvendt forskning
Vis alle publikasjoner
Publisert 7. des. 2013 08:54 - Sist endret 30. aug. 2016 08:11