English version of this page

CREE forside

CREE er en av 11 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som er støttet av Norges Forskningsråd.

CREE skal bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget for nasjonal energipolitikk og for debatten om internasjonale energi- og klimapolitikk. Videre skal senteret bygge opp kunnskap som bidrar til økt innovasjon, i hovedsak knyttet til kunnskap om politiske virkemidler. Målet er å videreutvikle det metodiske rammeverket og benytte det til å analysere problemstillinger som er relevante for utvikling av politiske virkemidler, markeder og regulering, internasjonal energi- og klimapolitikk, samt innovasjon. Forskningen ved senteret vil primært være basert på økonomi. Forskningsaktiviteten skal være særlig relevant for brukerpartnere som består av beslutningstakere innenfor norsk politikk, regulatorer og viktige aktører i energimarkedene.

Vertsinstitusjon: Frischsenteret

Forskningspartnere: Universitetet i Oslo ved Økonomisk Institutt (UiO), Statistisk sentralbyrå og Tilburg Sustainability Center

Underleverandører: IFE, Sintef Energiforskning, UiO ved Senter for utvikling og miljø og UiO ved Juridisk fakultet, Naturresursrett.

CREE har egen hjemmeside på cree.uio.no og for publikasjoner cree.uio.no/publikasjoner