Øvrige temaer

Frischsenteret kan drive forskning innenfor hele det samfunnsøkonomisk fagområdet, og vi vil kunne ha prosjekter som ikke faller inn under våre hovedområder.

Frischsenteret har tidligere hatt prosjekter innen utviklingsøkonomi, forsknings- og innovasjonsøkonomi, samt i næringsøkonomi. For tiden er det ingen prosjekter som ikke faller inn under våre hovedområder.

Publisert 5. juni 2013 13:40 - Sist endret 13. juli 2016 16:48