­
Norwegian

Kommunale merkostnader som følge av Kaasautvalgets anbefalinger

Link to article:

[PDF]

Authors:

Dønnum, H, S. Kverndokk og P. Wangsness

Year:

2012

Reference:

Andre skrifter
Rapport til KS, Price Waterhouse Coopers

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Economics of health