­
Norwegian

Sykefravær rundt større livshendelser

Link to article:

[PDF]

Authors:

Markussen, Simen og Ole Røgeberg

Year:

2012

Reference:

Tidsskriftet Den norske legeforening

Vol 132(10), 1231-1234

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 187924
Frisch prosjekt: 4132 - Absenteeism in Norway - Causes, Censequences, and Policy Implications

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 201416
Frisch prosjekt: 4133 - Absenteeism - Disability, Norms and Interventions