­
Norwegian

Koordinering av inntektsoppgjørene i Norge og Sverige 1961-1999

Link to article:

[PDF]

Authors:

Barkbu, Bergljot Bjørnson

Year:

2000

Reference:

Frisch Arbeidsnotat
Number in series: 3

Summary

Arbeidsnotatet dokumenterer konstruksjonen av indikatorer for koordinering av lønnsdannelsen i Norge og Sverige i perioden 1961-1999. Det benyttes fem mål på koordineringsomfang for hvert enkelt lønnsoppgjør; i) oppgjørsform (forbundsvist eller samordnet), ii) eventuell statlig medvirkning, iii) koordinering på arbeidstakersiden, iv) koordinering på arbeidsgiversiden, og v) samarbeidsklima mellom partene. Både i Norge og Sverige har koordinert lønnsdannelse lange tradisjoner. I begge land gikk en i større eller mindre grad bort fra koordinerte lønnsoppgjør i en periode på 1980-tallet. Mens dette i Sverige ble en innledning til en varig overgang til mer desentraliserte oppgjørsformer, har koordineringstanken blitt gjenreist i Norge på 1990-tallet.

Project:

Oppdragsgiver: Sysselsettingsutvalget
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1302 - Incomes policies and unemployment

ISBN:

82-7988-012-7

Contact:

bergljob@online.no

Financing:

Utvalget for sysselsetting og verdiskapning