­
Norwegian

Er dette den store norske boligboblen?

Authors:

Røgeberg, Ole

Year:

2012

Reference:

Samfunnsøkonomen

nr. 2, 38-47

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: