­
Norwegian

Tildeling av klimakvoter i Europa

Authors:

Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen og Knut Einar Rosendahl

Year:

2012

Reference:

Samfunnsøkonomen

nr 2, 30, 30-37

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)