­
Norwegian

Value added-indikatorer: Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering av skoler?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hægeland, Torbjørn, Lars J. Kirkebøen, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum

Year:

2011

Reference:

Andre skrifter
Statistisk sentralbyrå, Rapporter 42/2011

Project:

Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1471 - Analysis of student performance in secondary school