­
Norwegian

Nytt senter for samfunnsøkonomisk energiforskning

Link to article:

[PDF]

Authors:

Kverndokk, Snorre

Year:

2011

Reference:

Klima

3.11, 32-33

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)