­
Norwegian

Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid

Authors:

Røed, Knut

Year:

2011

Reference:

PLAN - Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling

nr 5, 18-21

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 202513
Frisch prosjekt: 1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway