­
Norwegian

Innspill til Samarbeidsutvalget for klimaforskning fra et sosialøkonomisk ståsted

Link to article:

[PDF]

Authors:

Kverndokk, Snorre

Year:

1999

Reference:

Andre skrifter
Faktagrunnlaget og utfordringene i klimaforskningen", Konferanserapport, Raddisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo, 17. november 1999. Norges Forskningsråd

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: