­
Norwegian

Fra inntektssikring til deltakelsessikring?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Røed, Knut

Year:

2011

Reference:

Samfunnsøkonomen

nr 6, 4-10

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 185201
Frisch prosjekt: 1181 - Activation and social insurance