­
Norwegian

Mer av det samme - kommentar til statsbudsjettet

Authors:

Markussen, Simen

Year:

2011

Reference:

Samfunns√łkonomen

nr 8

Project:

Oppdragsgiver: Arbeidsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.: Prosjekt 70203
Frisch prosjekt: 1330 - Effects of vocational rehabilitation programs