­
Norwegian

Innfasing av vindkraft

Authors:

Førsund, Finn R.

Year:

2011

Reference:

Samfunnsøkonomen

nr 3, 46-54

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)