­
Norwegian

Gammel narkotikapolitikk møter ny kunnskap

Link to article:

[PDF]

Authors:

Røgeberg, Ole

Year:

2011

Reference:

Minerva

nr 4, 37-42

Summary

De siste førti årene har vi hatt en felles forståelse av narkotikaproblemet. At forskning har avvist stadig flere av våre antagelser, har påvirket verken konsensusen eller politikken.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 201336
Frisch prosjekt: 4141 - Addiction, Choice and Responsible Agency