­
Norwegian

Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Røed, Knut, Inés Hardoy og Nina Skrove Falch

Year:

2011

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

1-2, 135-155

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1393 - Evaluation of an unemploymenet insurance reform in 2003/2004