­
Norwegian

Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Oslo

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hægeland, T., Kirkebøen, L.J. og O. Raaum

Year:

2010

Reference:

Andre skrifter
Rapport 36/2010, Statistisk sentralbyrå

Project:

Oppdragsgiver: Utdanningsetaten
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1490 - Performance indicators across schools in Oslo