­
Norwegian

Tok en tredagers? - Mønstre i egenmeldt sykefravær

Link to article:

[PDF]

Authors:

Bergsvik, Daniel, Simen Markussen og Oddbjørn Raaum

Year:

2010

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

vol 27(4), 379-395

Summary

Utviklingen i arbeidsledighet, uføretrygd og legemeldt sykefravær studeres i detalj med registerdata. Mønstre i egenmeldt sykefravær derimot vet vi lite om da egenmeldinger for den enkelte arbeidstaker kun registreres av arbeidsgiver. Ansatte i IA bedrifter kan være borte fra jobben én måned ekstra hvert år om de (mis)bruker egenmeldingsordningen fullt ut. I personaldata fra et norsk konsern finner vi ingen indikasjoner på utbredt misbruk av egenmeldinger. Mange har ikke egenmeldt fravær i løpet av et år, svært få er borte tre sammenhengende dager og så godt som ingen som bruker opp kvoten på 24 dager. Vi finner heller ikke at det egenmeldte fraværet er høyere på mandager og fredager.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 187924
Frisch prosjekt: 4132 - Absenteeism in Norway - Causes, Censequences, and Policy Implications