­
Norwegian

Innvandrere i arbeid: Hjelper arbeidsmarkedstiltak?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hardoy, Inés og Tao Zhang

Year:

2010

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

vol 27(4), 343-363

Summary

Arbeidsledighet blant ikke-vestlige innvandrere er langt høyere enn blant innfødte. For å motvirke de negative effektene av arbeidsledighet fører Norge en aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Ulike tiltak skal kvalifisere og/eller bidra med arbeidstrening slik at de arbeidsledige lettere kan komme i jobb eller i utdanning. Analysen dekker perioden 1993–2007 med sine ulike konjunkturer. Vi kontrollerer for både observerbare og uobserverbare kjennetegn ved individene, og måler både innlåsningseffekter og effekter på fire ulike overganger (jobb, utdanning, trygd og utenfor arbeidsstyrken). Resultatene viser at effekten av å delta på AMO og Lønnstilskudd på senere jobbsannsynlighet er positiv for ikke-vestlige innvandrere. Vi finner ingen positive sysselsettingseffekter av å delta på tiltaket Arbeidspraksis.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd, Arbeidsliv
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1157 - Immigrants and policies