­
Norwegian

Diskonteringsratens effekt på optimal klimapolitikk

Link to article:

[PDF]

Authors:

Nævdal, Eric

Year:

2010

Reference:

Andre skrifter
KLIMA 05/10, 34-35

Summary

Økonomer modellerer klimaskader på en måte som fundamentalt skiller seg fra måten ikkeøkonomer ser for seg viktige skadescenarier. Økonomenes modelleringteknikker medfører at diskonteringsratens betydning overdrives i økonomiske analyser av klimatiltak.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 193719
Frisch prosjekt: 3182 - Managing Risk in Climate Change - A Dynamic Perspective