­
Norwegian

Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening

Link to article:

[PDF]

Authors:

Bratsberg, Bernt og Oddbjørn Raaum

Year:

2010

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 4

Summary

I 2003 ble regelverket for familieinnvandring endret slik at innvandrere etter asylsøknad med opphold på humanitært grunnlag møtte skjerpete krav om underhold ved gjenforening med ektefelle. Rapporten kartlegger effekter av regelendringen ved hjelp av informasjon fra ulike administrative registre koblet sammen på individnivå. Vi finner at regelendringen reduserte omfanget av både søknader og faktiske gjenforeninger med ektefelle etter fire år. Våre analyser viser også at underholdskravet medførte høyere sysselsetting, økt arbeidsinntekt og mindre avhengighet av sosialhjelp blant gifte innvandrere uten ektefelle med opphold på humanitært grunnlag. Effekter på arbeidsmarkedsutfall utover de tre første årene er usikre.

Keywords:

Familieinnvandring, forsørgelsesevne, underholdskrav, arbeidsmarkedsutfall, sysselsetting

Project:

Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1492 - Effects of subsistence requirements for family reunification

ISBN:

978-82-7988-097-4

Contact:

oddbjorn.raaum@frisch.uio.no

Financing:

Utlendingsdirektoratet