­
Norwegian

Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten

Link to article:

[PDF]

Authors:

Rygh, L.H., J. Helgeland, G.S. Braut, G. Bukholm, N. Fredheim, J.C. Frich, M. Halvorsen, S.A.C. Kittelsen, T. Magnus, K.N. Nguyen, J. Thesen og O. Tjomsland

Year:

2010

Reference:

Andre skrifter
Rapport fra Kunnskapssenteret nr 16. Kvalitetsmåling

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt:

ISBN:

978-82-8121-356-2