­
Norwegian

Utdannings- og arbeidskarrierer hos unge voksne: Hvor havner ungdom som slutter skolen i ung alder?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut Røed og Hege Marie Gjefsen

Year:

2010

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 3

Summary

Rapporten omhandler unge voksne og deres bevegelser i skole og arbeidsliv fra det året det avslutter grunnskolen. Fokus er på fullføring av videregående skole og hvorvidt ungdom som avslutter skolegangen tidlig lykkes i å etablere seg på arbeidsmarkedet. Grunnlaget er norske administrative registerdata for årene 1992-2007, og vi følger kohorter som avsluttet grunnskolen i perioden 1992-2002.

Keywords:

Videregående skole, sysselsetting og inntekt unge voksne

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1324 - Drop-outs from secondary education

ISBN:

978-82-7988-096-7

Contact:

oddbjorn.raaum@frisch.uio.no

Financing:

Utdanningsdirektoratet