­
Norwegian

Klimapolitikk for en liten, åpen og rik økonomi

Authors:

Hoel, M. og S. Strøm

Year:

2009

Reference:

Nytt Norsk Tidsskrift

3-4, 499-505

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3144 - Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation