­
Norwegian

Utviklingslandene bestemmer klimautviklingen

Authors:

Hoel, M. og B. Holstmark

Year:

2009

Reference:

Samfunnsøkonomen

63(7), 38-48

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3144 - Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation