­
Norwegian

Grønne sertifikater - dyr og formålsløs fornybar moro

Authors:

Bye, T. og M. Hoel

Year:

2009

Reference:

Samfunnsøkonomen

63(7), 34-37

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3144 - Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation