­
Norwegian

Asset Prices and Intergenerational Risk Sharing: the Role of Idiosyncratic Earnings Shocks

Authors:

Storesletten, K., Telmer, C. og A. Yaron

Year:

2008

Reference:

Bokkapittel
in Handbooks in Finance; Handbook of the Equity Risk Premium, edited by Rajnish Mehra, Elsevier, Amsterdam: 565-590

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1307 - Strategic centre programme on pension research