­
Norwegian

Finite Sample Correction Factors for Panel Cointegration Tests

Authors:

Hlouskova, J. og M. Wagner

Year:

2009

Reference:

Oxford Bulletin of Economics & Statistics

71(6), 851-881

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 193719
Frisch prosjekt: 3182 - Managing Risk in Climate Change - A Dynamic Perspective