­
Norwegian

2004: Da sykefraværet falt som en stein

Link to article:

[PDF]

Authors:

Markussen, Simen

Year:

2010

Reference:

Samfunnsøkonomen

Nr 3, 18-23

Summary

1. juli 2004 ble sykmeldingsreglene for fastlegene endret. Kort fortalt ble legene bedt om å benytte aktiv sykmelding sjeldnere, oftere benytte gradert sykmelding og i de tilfellene der pasienten var fulltidssykmeldt ble legen pålagt å dokumentere behovet for inaktivitet når sykmeldingen varte lenger enn 8 uker. Resultatet var et fall i sykefraværet på over 23 prosent. Tiltakene som ble gjennomført da ligner på det en regjeringsnedsatt ekspertgruppe nylig har foreslått og som nå er innarbeidet i den nye IA-avtalen.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 187924
Frisch prosjekt: 4132 - Absenteeism in Norway - Causes, Censequences, and Policy Implications