­
Norwegian

Insurance and Opportunities: A Welfare Analysis of Labor Market Risk

Authors:

Heathcote, J., Storesletten, K. og G.L. Violante

Year:

2008

Reference:

Journal of Monetary Economics

55(3), 501-525

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1307 - Strategic centre programme on pension research