­
Norwegian

Quantitative Macroeconomics with Heterogeneous Households

Authors:

Heathcote. J, Storesletten, K. og G.L. Violante

Year:

2009

Reference:

Annual Review of Economics

1, 319-354

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1307 - Strategic centre programme on pension research