­
Norwegian

Rådgiver - ikke portvakt

Authors:

Nyborg, Karine

Year:

2010

Reference:

Samfunnsøkonomen

3

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - A viable welfare state