­
Norwegian

En analyse av etterspørsel etter sosialforsikring

Link to article:

[PDF]

Authors:

Nilsen, Kjersti Misje

Year:

2006

Reference:

Andre skrifter
Masteroppgave, Universitetet i Oslo

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - A viable welfare state