­
Norwegian

Likhet og åpenhet

Authors:

Barth, E. og K. Moene

Year:

2008

Reference:

Tidsskrift for Velferdsforskning

11(1), 5-16

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - A viable welfare state