­
Norwegian

Hvem er de ledige? En økonometrisk analyse av arbeidsledighetens sammensetning i Norge på 1990-tallet

Link to article:

[PDF]

Authors:

Nordberg, Morten

Year:

2000

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 1

Summary

Arbeidsledigheten i Norge er blitt skjevere fordelt på 1990-tallet. Denne rapporten søker å teste om det er slik at personer med relativt sett svake kvalifikasjoner må bære en stadig større del av denne byrden. Mens andre undersøkelser i hovedsak har brukt utdanningslengde for å identifisere personer med lav produktivitet, fokuseres det i denne rapporten på personer som tidligere har hatt lav inntekt, sammenlignet med andre med de samme formelle kvalifikasjonene. Konklusjonen er at personer som tidligere har hatt lav inntekt, relativt til andre med samme utdanning og erfaring, oftere er registret i ledighetsregisteret. De har høyere sannsynlighet for å bli ledige, og de har høyere sannsynlighet for å forbli ledige når de først har havnet i ledighetskøen. Begge disse effektene har blitt signifikant sterkere på 1990-tallet.

Keywords:

Arbeidsledighet, produktivitet, inntekt

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1203 - Sorting, exposed groups and labour market programmes

ISBN:

82-7988-009-7