­
Norwegian

Forslag som kan få ned sykefraværet

Link to article:

[PDF]

Authors:

Markussen, Simen

Year:

2010

Reference:

Andre skrifter
Artikkelen var trykket i Dagens Næringsliv Januar 2010

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - A viable welfare state