­
Norwegian

Hva skal vi gjøre med de gamle enkene? En kommentar til Nasjonalbudsjettet 2010

Authors:

Kverndokk, Snorre

Year:

2009

Reference:

Samfunnsøkonomen

nr. 8, 5-17

Summary

Nasjonalbudsjettet for 2010 fokuserer bl.a. på to av de store utfordringene vi står ovenfor i framtiden; klimaendringer og en aldrende befolkning. Denne kommentaren konsentrerer seg om den siste av disse. Befolkningen blir eldre, ikke bare i Norge, men i hele verden. Dette blir ofte sett på som et problem, men er det virkelig det? Framgangene medisinsk og sosialpolitisk har jo nettopp vært drevet av en målsetting om at folk skal være friske og kunne leve lenge. Derfor er en aldrende befolkning et tegn på suksess. Men det gir en omstilling, og denne omstillingen bør skje på best mulig måte. Hva dette er, kan det være politisk uenighet om. Men er svaret full sykehjemsdekning som Regjeringen foreslår?

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1135 - The public long term care and its effect on labour market participation for elderly workers