­
Norwegian

Legers skjønn og andres skjønn. Debattinnlegg

Authors:

Carlsen, B.

Year:

2009

Reference:

Tidsskrift for Velferdsforskning

12(1): 64-65

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - A viable welfare state