­
Norwegian

Dobbeltmoralens voktere? Intervjuer med fastleger om sykemelding

Authors:

Carlsen, B.

Year:

2008

Reference:

Tidsskrift for Velferdsforskning

11(4): 259-275

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - A viable welfare state